Nu kan du välja en miljömärkt båtresa för sightseeing

Den som vill turista i Stockholms skärgård kan i fortsättningen göra det med rent samvete.

Nu kan du välja en miljömärkt båtresa för sightseeing
Eco Sightseeing, eldrivna båtturer märkta med Bra Miljöval. //Foto: Bra Miljöval

1990 startade Naturskyddsföreningen en oberoende miljömärkning som går under namnet Bra Miljöval.
Så här beskriver Bra Miljöval sitt arbete:

"Märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval".

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Nu har organisationen miljömärkt rederiet Eco Sightseeing Sthlm AB som erbjuder sightseeingturer och privata charterturer i Stockholm. 

Fartyget M/S Sylvia drivs till 100 procent med el märkt med Bra Miljöval. Alla rengöringsmedel som används och toalettartiklar ombord är miljömärkta och en stor del av mat och dryck är ekologisk. Det framgår av ett pressmeddelande.
– Miljömärkta fartygsresor utförs med fartyg som bland annat lever upp till krav på en ökande andel förnybar energi, lägre utsläpp av svavel och kväveoxider, att licenstagaren arbetar för ökad energieffektivitet samt att fartyg ska ansluta till el när de ligger vid kaj, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval och fortsätter:
– Miljömärkning underlättar val av fartygsresor för både upphandlare och privatpersoner som vill åka båt med mindre miljöpåverkan.

Elias Nilsson är verkställande direktör på Eco Sightseeing Sthlm AB.
Så här säger han om certifieringen:
– Vår förhoppning är att vi, som första rederi i Sverige som möter alla de högt ställda krav Bra Miljöval satt upp, inte bara lyfter frågan om sjöfartens miljöpåverkan utan samtidigt visar att det är möjligt att göra skillnad. Vi hoppas att fler rederier skall följa efter.

I pressmeddelandet står det att fram till och med 2022 ska minst 50 procent av drivmedlet vara förnybart alternativt att minst 50 procent av total sträcka framförs med el. Därefter höjs kravet till 90 procent. Detta minskar fartygens klimatpåverkan allt mer.

För eldrivna resor ska minst 50 procent av elen vara märkt med Bra Miljöval. Då tar licenstagaren ansvar för att elen som används för transporterna produceras med höga miljökrav. För varje köpt miljömärkt kWh går dessutom pengar till fondprojekt som återställer miljöskador och minskar elanvändningen.

Utmärkt med miljömärkt!
Ja
4
1
Nej