Nymontera en genomföring

Björn Compier från Marina läroverket svarar på frågor om genomföringar. Vad ska man tänka på?