Båtnytt

Om du ska testa en fog måste du kunna se vad som händer under däck och det kan bli den största delen av jobbet. Det kan nämligen innebära att du måste ta loss delar av interiören. Men det behöver inte ta så lång tid. Ofta behöver du bara skruva loss en platta i taket. När du tydligt ser bultens undersida kan du be en vän att hälla vatten på området ovanifrån medan du håller koll på vad som händer nedifrån. Kommer det in vatten är saken klar.

Det är grundläggande att då och då ta sig tid att skaffa sig en översyn av båtens dolda inre. Lossa en platta, dra ut några skruvar för att kunna se bra och lys med en stark lampa i hörn där det kan gömma sig fukt eller vattensamlingar i träet.

En snabblösning som kan rädda situationen en kort period är att lägga några extra lager fogmassa utanpå den gamla – eventuellt kan du använda en tunnflytande Crack Sealer. Det finns flera produkter på marknaden. Men en ordentlig, långsiktig reparation kräver att du skruvar bort genomföringen, rensar bort all gammal fogmassa och monterar alltihop på nytt med ny fogmassa. Tar du en genomföring åt gången kan du under en säsong komma hela vägen runt båten utan att jobba ihjäl dig. När det är gjort har du försäkrat dig mot smygande ­fuktskador som orsakats av läckande genomföringar i ­däcket. Det kan vara en av de bästa investeringarna du någonsin har gjort för din båt.

 

Problemlösning. Klara tecken på otäthet och dessutom en rostfri legering som uppenbart inte är helt rostfri. Här har läckaget stoppats tillfälligt med hjälp av Crack Sealer.

Det gäller emellertid inte bara att förhindra vatteninträngning under däck. Det är minst lika viktigt att förhindra att vatten tränger in i själva däcket och överbyggnaden. De flesta däck är gjorda i sandwichkonstruktion, det vill säga två tunna lager av glasfiber med en kärna bestående av ett kärnmaterial som i regel är skum eller balsaträ. 

Att undgå fuktinträngning i kärnmaterialet är oerhört viktigt – speciellt om det är en kärna i balsaträ eller skum med öppna celler som tar upp fukt. Fuktskador i balsaträ leder till ruttet trä och delaminering och därmed ryker styrkan i däcket och i överbyggnaden. En sådan reparation kommer snabbt upp i hundratusentals kronor. De flesta båtar som är byggda under 1970- och 1980-talet, men även nyare båtar, är byggda just med balsaträ som kärnmaterial i däck och överbyggnad.

Niels Andersen har ett recept på hur du får en permanent tät genomföring, som håller tätt mot vatteninträngning både i kärnmaterialet och i båtens inre. Metoden medför lite mer jobb än en simpel nymontering med ny fogmassa, men i gengäld är genomföringen 100 procent tät – och det fortsätter den att vara i många, många år. Tipsen får du på sidan 2. Trevlig ­arbetsstund! 

Text: Øyvind Bordal

Kolla noggrant. Fallavlastare belastas hårt och bulthålen kan bli otäta efter en tid.

Har du haft en fuktskada i båten som beror på vatten ovanifrån?
Ja
119
7
Nej