Båtbränder ökar dramatiskt

Antalet fall har nästan fördubblats sen 2017.

Båtbränder ökar dramatiskt
Antalet båtbränder har ökat kraftigt under 2018. Bilden är från en brand i Hudiksvall i slutet av juni // Foto: Sjöräddningssällskapet

 

Under maj-augusti 2017 rapporterades 30 båtbränder i Sverige.

För samma period 2018 är siffran 44, en ökning med nästan 50 procent.

– Det är oklart varför båtbränderna har ökat markant i år, men flertalet av dem har varit relaterade till bränslesystemet. För den egna säkerheten är det mycket viktigt att bränslesystemet i båten ses över årligen, särskilt i bensindrivna båtar, säger Mattias Hyllert direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Läs mer: Så minskar du riskerna för brand ombord

Sommaren 2018 går till historien som en av de varmaste somrarna i mannaminne och sannolikt har rekordmånga människor vistats på sjön och i skärgårdarna.

Under perioden maj – augusti, som är den huvudsakliga fritidsbåtsäsongen, har Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterat 846 sjöräddningsärenden.

Det är det största antalet ärenden för perioden maj-augusti sedan år 2007, då antalet ärenden var 864.

623 sjöräddningsinsatser, 74 procent, under perioden rörde fritidsbåtar, vilket är en något lägre andel jämfört med samma period åren 2000 – 2018.

63 insatser, drygt 7 procent, under perioden rörde handelssjöfart inklusive passagerarfärjor. I stort sett samtliga insatser var sjuktransport från fartyg. Antalet insatser rörande tjänste- eller fiskefartyg är en handfull vardera under perioden.

De vanligaste larmorsakerna var maskin/propellerhaveri (175), grundstötning (165) eller hårt väder/utsatt läge (97).
Larmen om båtbränder ökade markant under den gångna sommaren, från 30 larm samma period under förra året till 44 i år.

Inslaget av samverkan är fortsatt stort inom sjöräddningstjänsten. Ideella Sjöräddningssällskapet deltog med resurser i 670 av de totalt 846 insatserna och fortsätter att spela en viktig roll. Även Sjöfartsverket, Kustbevakningen, polisen samt de kommunala räddningstjänsterna och landstingen har bidragit med resurser.

Nästa sida: Så minskar du riskerna för brand ombord