DNA-märk din motor - nya metoder för märkning skyddar din båt

Nya metoder för märkning av motorer och båtar ger effekt på två tydliga sätt. Båtar och motorer som är märkta löper mindre risk att bli stulna och de som trots allt blir stulna återfås i större utsträckning.

DNA-märk din motor - nya metoder för märkning skyddar din båt
Advertisement

Problem med stölder av båtar och båtmotorer är ett gissel och marknaden har haft stora problem att hitta metoder som skyddar dig som ägare. Och kanske ännu svårare har varit att lokalisera ägarna när stulet gods har hittats. Men det finns metoder som kan underlätta för alla parter.
DNA-märkning på stöldbegärligt gods är den nya metoden som avskräcker tjuvarna.

DNA-märkning är en osynlig flytande stöldskyddsmärkning som penslas på det objekt man vill märka och ger ett effektivt stöldskydd. Varje flaska har en unik DNA-profil som registreras på ägaren.
– En väl fungerande märkning blir som ett stöldskydd. DNA-märkning i kombination med mikropunkter som sprayas på till exempel en båtmotor ger ett mycket gott skydd på flera sätt. Märkningen är till viss del synlig med blotta ögat men tack vare sina många träffpunkter omöjlig att ta bort helt. De unika sifferkombinationerna i mikropunkterna och DNA-märkningen gör dessutom att chansen ökar att få tillbaka det som blivit stulet, säger Klas Evensen Marknadsansvarig för båt på Länsförsäkringar.


LÄS MER OM BÅTFÖRSÄKRINGAR HOS LÄNSFÖRSÄKRINGARGer effekt även internationellt
Den dubbla märkningen av synliga och osynliga partiklar med DNA-koder och sifferkombinationer fungerar även till viss del avskräckande. Metoden gör att tjuvar och hälare har svårare att ta godset vidare. Klas Evensen berättar också att samarbetet ute i Europa blir allt bättre:
– Larmtjänst har gjort ett fantastiskt arbete internationellt och myndigheterna i bland annat baltländerna har bättre och bättre förutsättningar och nu reagerar man på märkningarna även utanför Sveriges gränser. På det här sättet får vi tillbaka allt fler motorer och annan utrustning. På så sätt märker vi att det gör skillnad.

Vill man märka sin båt eller båtmotor tipsar Klas om att stämma av med sitt försäkringbolag eller med sin båthandlare, så att man väljer en pålitlig och godkänd leverantör och man bör välja en stöldskyddsmärkning som innehåller både DNA och mikropunkter. Det gör att man är mindre utsatt över tid efter som vissa märkningar slits olika hårt av vatten, väder och vind.

Uppdatera din försäkring
Köper eller säljer du en begagnad båt eller motor får du inte missa att kolla om den tidigare ägaren använt sig av DNA-märkning, mikropunkter eller liknande och föra över även märkningen så att rätt ägare står registrerad.
– Det är också fördelaktigt att meddela försäkringsbolaget att man har ett stöldskydd i form av DNA-märkning eller mikropunkter. Hos Länsförsäkringar till exempel ger det fem procents rabatt på försäkringen samt viss reducering av självrisken. Det kan också vara ett försäljningsargument om du vill sälja din båt eller båtmotor.


LÄS MER OM BÅTFÖRSÄKRINGAR HOS LÄNSFÖRSÄKRINGAR