Båtnytt

Det går bra nu!

Volvo Penta redovisar fina siffror för 2017

Det går bra nu!
Volvo Pentas rapport för fjärde kvartalet 2017 visar att företaget fortsätter sin positiva spiral // Foto: Volvo Penta

Volvo Pentas siffror för fjärde kvartalet och helåret 2017 visar att det går bra just nu.

Omsättningen fjärde kvartalet ökar jämfört med samma period 2016 med elva procent (2.676 mot 2.409 Mkr) och på helåret med tolv procent (11.119 mot 9.893 Mkr).

Lönsamheten är också god och rörelseresultatet för kvartalet skrevs till 187 Mkr jämfört med 156 Mkr samma period 2016.

Marginalerna steg från 6.5 procent till 7.0 procent.

Volvo skriver bland annat så här i rapporten:

Marknaden för motorer till fritidsbåtar visar tecken på viss tillväxt och Volvo Penta fortsätter att ta marknadsandelar. På Fort Lauderdale International Boat Show i november framgick att allt fler kunder inom segmentet för stora yachter väljer Volvo Pentas Inboard Performance System (IPS), inklusive en 72-fots yacht utrustad med den nya 13-litersmotorn på 1.000 hästkrafter och den senaste IPS-lösningen. 

Marknaden för kommersiella båtmotorer uppvisar en positiv utveckling inom vissa delsegment, såsom energiutvinning till havs och persontransporter samt ett ökat intresse för hybrid- och helelektriska lösningar. 

Enda minussiffrorna som går att hitta i rapporten gäller omsättningen i Sydamerika samt regionen Afrika och Oceanien som sjunkit med sex respektive fjorton procent sista kvartalet.

 

Jag har en Volvo Penta
Ja
30
12
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!