Båtnytt

900 sjöräddningsfall 2017 – här ökar incidenterna mest

Den blåsiga sommaren tros ha bidragit till det stora antalet insatser under 2017. Och i några specifika områden har man sett en markant ökning jämfört med tidigare.

900 sjöräddningsfall 2017 – här ökar incidenterna mest
Enheter från Sjöräddningssällskapet, SSRS, deltog vid 77 procent av alla sjöräddningsinsatser i Sverige under 2017. Foto: SSRS

Antalet sjöräddningsinsatser från maj till och med september i år uppgick till 900, vilket är marginellt högre än 2016. Samtidigt blev årets fritidsbåtsäsong den mest sjöräddningsintensiva sedan 2007, skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

– I den södra halvan av landet inträffade en av de blåsigaste junimånaderna på länge vilket kan vara en faktor till att antalet sjöräddningsärenden under juni var det högsta på åtskilliga år, säger Laila Svendsen, driftchef vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

På Sjöräddningssällskapet noterar man också att uppdragen i insjöar ökar betydligt, vilket visar på behovet av sällskapets pågående satsning på närvaro i insjöar. 2017 startade Sjöräddningssällskapet stationer i Storsjön och i Siljan/ Runn, och en sjöräddningsstation i Bolmen är under utveckling.

De län där flest sjöräddningsinsatser genomfördes var Västra Götaland (205), Stockholm (179) samt Skåne (126).

Det totala antalet sjöräddningsinsatser är i det närmaste identiskt med antalet från föregående år (899 insatser). Sett i ett längre perspektiv särskiljer sig dock 2016 och 2017 års fritidsbåtsäsonger som mer sjöräddningsintensiva än tidigare år.

 

 

En starkt bidragande orsak till hur sjöräddningsinsatserna varierar är väderläget under sommaren.

Juni 2017 går till historien som en av de blåsigaste junimånaderna i södra halvan av Sverige på länge, vilket märks på antalet sjöräddningsinsatser. Under juni bokfördes 194 sjöräddningsärenden, vilket är en toppnotering för den månaden sett till de senaste åren.

Juli var som alltid den mest intensiva månaden för sjöräddningsorganisationen med 290 sjöräddningsinsatser, i samma nivå som föregående år. Merparten av ärendena sker under dag- och kvällstid, främst mellan klockan 9 och 21. Under samma tider har Sjö- och flygräddningscentralen utökad bemanning.

– Under augusti passerade stora områden med regn och skurar över landet. Detta kan ha avspeglats i det något minskade antalet insatser i augusti, 205, jämfört med föregående års 240 insatser, säger Laila Svendsen.

– Våra förebyggande insatser ökar stadigt för varje år. Dels har det att göra med att vi får allt fler medlemmar. Men vi tror också att båtägare blir mer sjösäkerhetsmedvetna och i högre grad kontaktar oss innan läget förvärras och blir akut. Det sparar samhället stora resurser, säger Klas Johansson, räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet. 

Nästa sida: Detta var sommarens vanligaste larmorsaker

Antal sjöräddningsinsatser per län, maj-september 2015-2017. Källa: Sjöfartsverket