Beskrivning:

Stefan trycker försiktigt in rutan med gummilisten i ramen. Klipsen böjs över gummilisten och vit fogmassa appliceras på de ytor där de inre och yttre ramarna möts.

Han tejpar fast gummilisten med tejp på rutans insida för att listen ska stanna kvar.

Sedan börjar han varsamt skruva fast den inre ramen mot den yttre. Med skruvmejseln får han bättre känsla för hur hårt han vågar dra i aluminiumramen. Gummilisten, som finns mellan ramarna, petas ut så att den inte ligger klämd bakom den inre ramen.

Han drar åt skruvarna hårdare och tvättar bort överflödig vit tätningsmassa.