Beskrivning:

Detaljrikedomen i tidstypisk anda går igen även i knaparna, som dessutom är stora nog att fylla sin funktion väl.