Praktiskt Båtägande

Färre båtmotorstölder

Glädjande siffror när 2020 summeras

Färre båtmotorstölder

 

Enligt statistik från Larmtjänst rapporterades 1 733 stölder av båtmotorer under 2020, vilket är en fjärdedel mindre än 2019.

De största minskningarna svarade Region Väst och Region Stockholm för, med 31 respektive 28 procents minskning av antalet båtmotorstölder.

– Den stora minskningen av stölder i landet beror antagligen på pandemin, vilken medförde att flera grannländer stängde gränserna. De internationella brottsnätverken fick då svårigheter att föra ut stöldgods ur landet. Vi tror också att det brottsförebyggande konceptet Båtsamverkan har haft en positiv effekt genom att stimulera båtägare och båtklubbar att vidta förebyggande åtgärder, säger Viktor Eklöf, utredningsinspektör på Larmtjänst.

Mer info: larmtjanst.se.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Ja
2
0
Nej