Praktiskt Båtägande

Det finns tre olika typer av ankarspel med frikoppling som har olika egenskaper: 

1) Ankarspel med kätting och lina, som består av en fem meter lång kätting som har flätats ihop med en lina på 40–50 meter. Kättingen tynger ned ankaret mot botten, vilket gör att ankaret får fäste i botten snabbare. Ankarspelet är av en enklare konstruktion och tillverkas i större volymer för en global marknad. Stora volymer och enkel konstruktion ger ett relativt lågt pris. 

2) Ankarspel med blyad lina har en ankarlina där blykulor är inflätade i själva linan. Tyngden av blykulorna gör att ankaret trycks ned mot botten och därmed får snabbare fäste. Ankarspelet förekommer framför allt i de nordiska länderna och ligger prismässigt i en mellanklass.

3) Den sista varianten är bandankarspel, och som namnet antyder har den ett band istället för lina. Bandet i sig har inte någon märkbar vikt, vilket kompenseras med några extra kilon i ankaret. Bandankarspelet är svenskt och ligger högst prismässigt av de tre varianterna.

Det finns flera olika modeller av ankarhållare att välja mellan. Vilken ankarhållare som passar bäst beror på typ av ankare och ankarspel samt hur akterspegeln eller badbryggan ser ut. Vi valde att köpa ett bandankarspel från Winchmatic med ett platt ankarband. Bandankarspelet ställer krav på att ankarrullarna fungerar ihop med ankarbandet. Bandet måste centreras mot mitten, men det ska samtidigt kunna vandra lite åt sidorna. Det får inte finnas något glapp mellan ankarrullarna och ankarhållaren, då bandet annars kan kilas fast i springan. Efter en hel del sökande hittade vi en ankarhållare från Engbo av rätt modell med rätt typ av ankarrullar. Ankarhållaren fanns dock inte i rätt längd, utan jag fick istället beställa en längre version som kapades ned för att passa ihop med vår badplattform.

Dimensionen på strömkablarna mellan batteri och ankarspel måste anpassas till kabelns längd, ström och spänning. Med hjälp av en spänningsfallskalkylator, som finns tillgänglig via olika nätsidor, är det enkelt att räkna fram lämplig dimension på kabeln. Då batterierna var placerade på andra sidan i båten blev längden på kabeln fem meter. Leverantören av ankarspelet hade angett säkringen till 100 ampere för motorn på 1 000 watt. Gränsen för maximalt spänningsfall beror på vad som ska drivas, men en tumregel brukar vara 0,5 volt.

När jag provkörde ankarspelet löste säkringen ut sig vid flera tillfällen. Jag mätte då upp strömmen i kabeln som visade sig vara 130 ampere med strömtopp på 165 ampere. För att avhjälpa felet var jag tvungen att skaffa en kraftigare säkring samt öka dimensionen på kablarna för att minska spänningsfallet.

Jag utgick från ankarhållaren vid monteringen (då det var gott om utrymme i motorrummet), vilket gjorde det möjligt att vänta med att justera in ankarspelet som ett sista moment. Om ankarspelet måste placeras på en viss bestämd plats bör man istället utgå från ankarspelet. Tänk också på att placera brytrullen så att ankarlinan kan löpa så rakt som möjligt, då kraften på brytrullen ökar med vinkeln på ankarbandet.

Vid förtöjning bör man säkra upp ankaret genom att fästa ankarbandet direkt i en knap och inte lita helt och hållet på ankarspelets inbyggda stoppfunktion. Det är speciellt viktigt att säkra upp förtöjningen vid stark vind och om vinden kommer in akterifrån.

Text & Foto: Sverker Oldebäck

 

Kolla bildspelet nedan för att följa projektet

Jag ligger till övervägande del i naturhamn under säsongen.
Ja
36
4
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!