Sjöräddningssällskapet- Frivilliga sjöräddare sedan 1907

I över 100 år har Sjöräddningssällskapet, en ideell förening, haft uppdraget att rädda människor i sjönöd. Idag finns det 67 bemannade räddningsstationer längs vår långa kust och i de stora sjöarna.

Sjöräddningssällskapet- Frivilliga sjöräddare sedan 1907
Foto: Sjöräddningssällskapet

När larmet går är det någon av de 2 000 frivilliga sjöräddare som rycker ut, dygnet runt, året om. 15 minuter efter ett larm ska de vara på väg ut ur hamnen. Det är ett arbete som ställer höga krav.

Med övertygelsen att tid räddar liv, har Sjöräddningssällskapet satsat mycket under de senaste åren. Ett intensivt utvecklingsarbete gällande utrustning men också många nystartade räddningsstationer och en växande skara frivilliga sjöräddare.

– Arbetet med att driva sjöräddning i en ideell förening skiljer sig inte från hur en myndighet eller ett företag skulle driva det. Samma krav ställs på oss vad gäller utalarmering, behörigheter och klassning. Däremot skiljer vi oss åt genom att vi har frivillig besättning, en stor flotta och många stationer som varje år ska drivas med medlemsintäkter och gåvor och förhållandevis få medarbetare. Och det är en stor skillnad, berättar Rolf Westerström, vd för Sjöräddningssällskapet.

För att läsa mer om Sjöräddningssällskapet och deras arbete besök deras hemsida här.