Jag provar Optimus 360 installerad i en Capelli 25 WA med dubbelmonterade Suzuki 150 DF, i ett par knops ström i sundet vid hotell Stenungsbaden i Bohuslän. Eftersom jag var ute på vattnet istället för att spela dataspel ­under min uppväxt, har jag ingen vidare grundkänsla för det här med joystick, utan kör för säkerhets skull ut båten på vanligt sätt med de konventionella reglagen. På fritt vatten och säkert avstånd från hårda bryggor och andra båtar börjar jag sedan laborera med den lilla spaken, och upptäcker att det faktiskt inte är så krångligt.

Att rotera en båt med dubbelmonterade utombordare är i och för sig ingen konst ens med vanliga reglage. Det är ju bar­a att föra det ena reglaget framåt och det andra bakåt, så vrider båten sig runt sin egen mittpunkt nästan av sig själv. Den stora finessen med Optimus 360 är istället att kunna förflytta båten i sidled, speciellt när det varken finns tid eller utrymme för de vanliga rattsnurrningarna i kombination med ideliga växlingar och gaspådrag omväxlande framåt och bakåt. Med ett lätt tryck åt sidan på joysticken slipper jag allt detta joxande, och kan istället följa hur motorerna helt automatiskt vinklas i läge och propellrarna börjar jobba.

 

Förarplatsen på Båtnytts provkörda Capelli 25 WA, med joysticken centralt placerad. Elektroniska dubbelreglage och EPS-rattväxel, samt EPS-display flankerad av de vanliga motorinstrumenten.

Trycker jag hårdare så brummar det mer, och sidleds­förflyttningen går följaktligen fortare. Med boostknappen intryckt kan jag få ännu mera kraft, men då krävs ­också motsvarande varsamhet med joysticken. Ännu bättre ­fungerar nog den diagonala förflyttningen, som blir resultatet när jag petar joysticken till något av ytterlägena i hörnen. När strömmen drar genom sundet upplever jag nämligen några gånger att jag tappar fören vid sidledskörning, så att jag får vrida till lite på joysticken för att räta upp båten igen, men det fenomenet uppstår inte alls vid diagonal körning.

Optimus 360 funkar tvivelsutan som det ska, och är en god hjälp att ta till i trånga situationer. Men om jag får avsluta med att vara lite tråkig och bakåtsträvande så vill jag ändå framhålla att egen körförmåga och erfarenhet räcker väl så långt.

 

Pris: Cirka 200 000 kronor
Info: Comstedt.se

Jag monterar gärna joystickstyrning om det blir billigare.
Ja
5
1
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!